Zorgaanbod Bethel Wonen en Zorg

Voor de cliënt met indicatie dementie is het van belang dat er niet steeds andere zorgverleners over de vloer komen. Zo gaat Bethel Wonen en Zorg te werk met een vast, vertrouwd en zo klein mogelijk team dat daarvoor de benodigde zorg biedt, onder te verdelen in:

–             huishoudelijke hulp;
–             ondersteuning bij de organisatie van het huishouden;
–             begeleiding bij het (leren) structureren en organiseren van het eigen huishouden;
–             medische behandeling;
–             logopedie;
–             dagbehandeling/ontmoetingscentrum;
–             fysiotherapie;
–             psychotherapie;
–             gespreks­ en lotgenotengroepen;
–             psychomotorische therapie;
–             bewegingsgroepen;
–             activiteitengroepen;
–             reminiscentietherapie (waarbij herinneringen centraal staan);
–             muziektherapie en huisdiertherapie.

Waar bevinden zich Bethel Woonzorgcentra?

Bethel Wonen en Zorg gaat in korte tijd meerdere woonzorgcentra opzetten in de stadsregio groot Amsterdam. Afhankelijk van het aantal benodigde inschrijvingen, acht tot tien cliënten per stadsdeel of wijk, wordt bekeken waar er gespecialiseerde kleinschalige woonzorgcentra geopend kunnen worden. Bethel Wonen en Zorg heeft inschrijvingen in Amsterdam-Zuidoost en in Almere, hier wordt op verzoek in een thuissituatie zorg geleverd aan huis.

Wie betaald de zorg?

Indien u verpleging of hulp nodig heeft bij dementie krijgt u te maken met WLZ-zorg. Om deze zorg te krijgen is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Daarnaast kunt u bij het Wmo loket of Zorgloket van uw gemeente terecht voor ondersteuning thuis bij aanpassingen in huis, maaltijdservice of bijvoorbeeld een rolstoel. Vanuit uw gemeente wordt een zorgindicatie en ZZP (Zorgzwaarte Pakket 1 t/m 10) vastgesteld en toegewezen. Hiermee kan onder meer intramurale zorg worden ‘ingekocht’.