Klachtenprocedure van Bethel Wonen en Zorg.

We vinden het fijn wanneer je ons laat weten date je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij Bethel Wonen en Zorg

Met een klacht kun je terecht bij een van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Bethel Wonen en Zorg. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

Externe klachtenfunctionaris

Je kunt er ook voor kiezen om je klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van SPOT geschillencommissie en/of klachtencommissie.

WMO (Huishoudelijke verzorging/Ambulante ondersteuning)

Valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente Amsterdam) en u bent niet tevreden over de zorg en/of ondersteuning neem dan contact op met Bethel Wonen en Zorg. Komt u er met Bethel Wonen en Zorg niet uit? Neem dan contact op met team klachten en kwaliteit sociaal via telefoonnummer 020-251 4444 of per e-mail naar klachtensociaal@amsterdam.nl.

De externe klachtenfunctionairs zal jou advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Natuurlijk heb je altijd het recht om je klacht direct in te dienen bij de externe geschillencommissie en/of klachtencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie en/of klachtencommissie

info@verenigingspot.nl

Klachtencommissie SPOT

Postbus 12

3740 AA Baarn

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Afdeling: kwaliteits sociaal

Tel.: 020-251 4444

E-mail: klachtensociaal@amsterdam.nl.

Klik hier voor het klachtenreglement.