Kleurrijk wonen, zorg en welzijn

Bethel Zorg richt zich  in het bijzonder op groepen ouderen met eenzelfde culturele achtergrond, en wil een leefomgeving en ontmoetingsplek bieden waar zij zich thuis voelen. Het beste van twee werelden bij elkaar brengen, dat beoogt Bethel Zorg en  Wonen hiermee.

Blijven wonen in de eigen wijk

Uit onderzoeken (bron: databank Wonen en Zorg) komt onder meer naar voren dat veel ouderen van niet Nederlandse komaf onbekend zijn met voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn die speciaal voor hen bestemd zijn. De steun van familie en andere sociale netwerken is vaak groot, maar voor sommigen ook ontoereikend. De meeste ouderen geven de voorkeur aan het samenleven met mensen die hun taal spreken en hun gewoontes kennen. Dat is vertrouwd, net als de wijk of buurt waarin zij wonen.  Nieuwe woonvormen zoals kleinschalige  woonzorgcentra kunnen in hun wensen voorzien. Als het beroep op familie steeds groter gaat worden, kan het voor iedereen een uitkomst zij hiervoor te kunnen kiezen.