Selecteer een pagina

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Wegwijs in financiele hulp en ondersteuning

Uw gemeente en de overheid helpen u graag verder bij het aanvragen voor zorg bij dementie. Wat u vergoed krijgt en voor welk bedrag is per situatie verschillend. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op bij voorkeur via: info@bethelzorg.nl.

WLZ-zorg

Indien mensen met dementie verpleging of hulp nodig hebben kan er ook aanspraak gemaakt worden op WLZ-zorg. Dit is zorg die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Hiervoor is elke inwoner van Nederland verzekerd. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verleent hiervoor een indicatie  waarin staat welke zorg er nodig is en hoeveel.

Er worden vijf soorten zorg onderscheiden:

 

 • Persoonlijke verzorging
  zoals hulp bij het douchen, aankleden, scheren, het innemen van medicijnen en naar het toilet gaan
 • Verpleging
  medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren
 • Begeleiding
  hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven
 • Verblijf in een instelling
  zoals in een verpleeg- of verzorgingshuis
 • Behandeling
  het herstel of de verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een hersenbloeding), of de verbetering van vaardigheden of gedrag

Voor meer informatie over WLZ-zorg en het CIZ kunt u terecht op www.ciz.nl.

WMO

Kiest u ervoor om – zo lang het mogelijk is – thuis verzorgd te worden door Bethel Zorg, dan kunt terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat zowel om mensen met dementie, als om vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeentelijke instantie bepaalt of u ondersteuning krijgt, en welke vormen van ondersteuning.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift of een verhoogd toilet;
 • Vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het
  openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een
  scootmobiel;
 • Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;
 • Hulp bij het opvoeden van kinderen;
 • Rolstoel;
 • Maaltijdservice;
 • Thuiszorg, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen.

WMO ondersteuning regelen 

Als u in aanmerking komt voor hulp uit de Wmo, zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:
1. U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee u zelf de ondersteuning kunt inkopen bij Bethel Zorg of bij wie u maar wilt.
2. U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de huishouding. Dat heet: ‘Zorg in natura’.

Met uw pgb voor hulp bij het huishouden kunt u die hulp bijvoorbeeld bij Bethel Zorg inhuren. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan die in het standaardpakket van de gemeente zit.

Meer informatie

 1. Voor meer informatie over de Wmo: www.rijksoverheid.nl of www.regelhulp.nl.
 2. Download een handreiking voor mantelzorgers voor een gesprek bij uw Wmo-loket.
 3. Download een handreiking voor mensen met dementie voor een gesprek bij uw Wmo-loket.
 4. Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij het Wmo-loket
  van uw gemeente, of kijk op www.pgb.nl.

Contact Bethelzorg

Inschrijven verplicht u tot niets. Bethel Wonen en Zorg wilt graag inventariseren waar en in welke gebieden behoefte is aan gespecialiseerde zorg voor dementerenden in een vroeg stadium of dementerenden die in aanmerking komen voor permanent verblijf in een Bethel woonzorgcentra.

Stichting Bethel Wonen en Zorg

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer: 60144513

Correspondentieadres:
Hoofdkantoor
3e Kekerstraat 16
1104 VC Amsterdam

Bereikbaarheidsdienst:
+316-11211733

Vestigingsadres:
Bijlmerdreef 364
1102 AC Amsterdam
Telefoon: 020-7373070

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van Bethel Wonen en Zorg?
Stuur ons een bericht via e-mail of vul het contactformulier in. 

  Ik ben geïnteresseerd in

  Voornaam (aanvrager)

  Achternaam

  Voor wie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Datum

  Graag ontvang ik informatie over:

  Voeg een bijlage toe (vul in het type: CV of iets anders)