Wat moet er geregeld worden bij dementie?

Bij dementie gaat het verstandelijk functioneren achteruit. Daardoor gaan naast het geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen en omgaan met geld verloren. Een ander gevolg van dementie is dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen voor de eigen belangen wordt dan moeilijker. Door dementie raken mensen op een gegeven moment wilsonbekwaam. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de gevolgen van hun handelen of beslissingen niet meer kunnen overzien. Daarom is het van belang tijdig te praten over het regelen van zaken. De website van Alzheimer Nederland geeft u meer actuele informatie over zaken als:

Wij adviseren u voor deze en alle andere onderwerpen over dementie de website van Alzheimer Nederland te bezoeken: www.alzheimer-nederland.nl