Selecteer een pagina

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Uitsluitingscriteria clienten Bethel Wonen en Zorg

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat
we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de
juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Indien er moet worden overgegaan tot zorgweigering, zal Bethel Wonen en Zorg de cliënt zo goed
mogelijk helpen om een geschikte zorgaanbieder met de juiste zorgaanbod te vinden.
Uitgesloten zijn zorgvragers:
• Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
• Die de hulp van Bethel Wonen en Zorg niet accepteren;
• Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
• Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
• Met wegloopgedrag;
• Die suïcidaal gedrag vertonen;
• Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de
woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
• Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie.
Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
• Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
• Met psychoses;
• Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de
medewerkers;
• Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn
de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
• Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Contact Bethelzorg

Inschrijven verplicht u tot niets. Bethel Wonen en Zorg wilt graag inventariseren waar en in welke gebieden behoefte is aan gespecialiseerde zorg voor dementerenden in een vroeg stadium of dementerenden die in aanmerking komen voor permanent verblijf in een Bethel woonzorgcentra.

Stichting Bethel Wonen en Zorg

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer: 60144513

Correspondentieadres:
Hoofdkantoor
3e Kekerstraat 16
1104 VC Amsterdam

Bereikbaarheidsdienst:
+316-11211733

Vestigingsadres:
Bijlmerdreef 364
1102 AC Amsterdam
Telefoon: 020-7373070

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van Bethel Wonen en Zorg?
Stuur ons een bericht via e-mail of vul het contactformulier in. 

  Ik ben geïnteresseerd in

  Voornaam (aanvrager)

  Achternaam

  Voor wie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Datum

  Graag ontvang ik informatie over:

  Voeg een bijlage toe (vul in het type: CV of iets anders)