Inschrijven verplicht u tot niets. Bethel Wonen en Zorg wilt graag inventariseren waar en in welke gebieden behoefte is aan gespecialiseerde zorg voor dementerenden in een vroeg stadium of dementerenden die in aanmerking komen voor permanent verblijf in een Bethel woonzorgcentra.
Na ontvangst van de informatieaanvraag of het inschrijfformulier wordt contact met u opgenomen voor een persoonlijk gesprek en kennismaking. Samen met u worden de mogelijkheden doorgenomen voor zorg op korte termijn of gespecialiseerde zorg in de nabije toekomst. Hier zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden.
Wilt u hierna gebruik maken van Bethel Wonen en Zorg, dan volgt een uitgebreide intake en wordt met u samen het zorgplan opgesteld. Deze kosten worden betaald vanuit de Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)/WLZ en Wmo.

Naam aanvrager (verplicht)

Naam cliënt

Adres

Postcode

Plaats

Datum

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Graag ontvang ik informatie over:

Ik ben voornemens om mij in te schrijven voor:

Onderwerp

Uw bericht

Hoe gaat de procedure verder?
Na ontvangst van dit contactformulier neemt de zorgcoördinator van Bethel Wonen en Zorg contact met u op om uw aanvraag te samen door te nemen en uw zorgvraag te bespreken. Dit intakegesprek duurt ca. 30-60 minuten.

Met nadruk vermelden wij dat dit contactformulier (nog) geen recht geeft op zorg.