Meer informatie over dementie
Over de ziekte dementie is veel informatie beschikbaar. Stichting Alzheimer Nederland heeft een uitgebreide website en biedt nuttige informatie over de symptomen en het ziektebeeld voor zowel de betrokkene als de directe naasten, kinderen, familie en mantelzorgers.

www.alzheimer-nederland.nl
Andere websites zijn:
www.alzheimer.nl
www.hersenstichting.nl
www.geheugentest.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl/media/438918/infopdf_hulp_bij_dementie.pdf
www.wonenmetdementie.nl